แจ้งการชำระเงิน

หากทำการโอนเงินเรียบร้อย กรุณาโทรแจ้งด้วยนะค่ะ และส่งหลักฐานการชำระเงินได้โดย

วิธีที่ 1: Fax เอกสารยืนยันการชำระเงิน
Fax: 032-511-463

วิธีที่ 2: ส่ง E-mail ยืนยันการชำระเงิน
E-mail: bansamlang@hotmail.com

หมายเหตุ

  • กรุณาโทรสอบถามเพื่อสำรองห้องพักก่อนทำการโอนเงิน !!!!
  • เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินด้วยค่ะ
  • เรามีอุปกรณ์เครื่องครัวบริการฟรี (ต้องล้างให้ด้วย ไม่สะดวกคิดค่าบริการ 1,000 บาท)
  • ห้าม !!! นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณบ้านพัก
  • ทางเราไม่มีการคืนเงินมัดจำบ้านพักให้ แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  • ถ้ามีของสูญหายเสียหายชำรุด ภายในบริเวณบ้านพัก ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ
  • ไม่รับเครื่องเสียงค่ะ
  • ถ้าจำนวนคนเพิ่มจากที่ระบุไว้ทางเจ้าของบ้านขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าพักและไม่คืนเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น